Musik för yngre barn

Undervisning för barn 1-9 år

Schema läsåret 2023-2024

Musiklekis, 2-3 år

Lärare: Jennifer Schönberg

Tisdagar 16.30-17.00

Musiklekis, 4-5 år

Lärare: Jennifer Schönberg

Tisdagar 17.00-17.45

Musiklekis, 6 år

Lärare: Jennifer Schönberg

Tisdagar 18.00-18.45

Musikverkstad 7-9 år

Lärare:

Onsdagar 17.00-17.45

Kom och sjung! 7-9 år

Lärare: Mikaela Tainiola

Torsdagar 16.30-17.15

Piano i grupp, 7-9 år

Lärare: Cecilia Wickström 

Måndagar 16.45-17.15

Fiol i grupp, 7-9 år

Lärare: Cecilia Wickström

Tisdagar 16.45-17.15

Gitarr i grupp, 7-9 år

Lärare: Jakob Lavonius

Måndagar 16.00-16.30

Läs mer om våra kurser

Musiklekis

1-6 år

Här lär sig barnen mängder med sånger i olika genrer och med detta lär de känna och blir förtrogna med sin egen röst och utvecklar verktyg att uttrycka sig både verbalt och sångligt. Vi provar på olika instrument som slagverk, ukulele och fiol i stigande svårighetsgrad alltefter ålder och utveckling. Denna kurs förbereder barnet för musikstudier både individuellt och i grupp.

Gruppstorlek: 4-8 elever

Lärare 2-6 år: Jennifer Schönberg

Kontakta oss för intresseanmälan om du är intresserad av Musiklekis 1-2 år!

Musikverkstad

7-9 år

I musikverkstan bekantar vi oss mer med olika instrument, klanger och rytemer. På ett lekfullt sätt lär vi oss om musikens byggstenar och förbereder oss på sikt för mer avancerade musikstudier och eget musikmakande.

Gruppstorlek: 4-6 elever

Lärare: Jakob Lavonius

Denna kurs har uppehåll under våren 2024.
Kontakta oss för intresseanmälan!

Kom och sjung!

7-9 år

Här är kursen för barn som älskar att sjunga! Enklare stämsång introduceras och grundläggande sångteknik smyger sig in i lekfulla övningar. Men här kommer också att göras andra musikaliska upptäckter tillsammans!

Gruppstorlek: 4-8 elever

Lärare: Mikaela Tainiola

Piano i grupp för nybörjare

7-9 år

Varje deltagare har ett eget pianoinstrument att spela på under lektionen. Gruppmetodiken stimulerar inlärningen och man kan tidigt också börja musicera tillsammans och få en större musikupplevelse. 

Gruppstorlek: 3-4 elever

Lärare: Cecilia Wickström

Gitarr i grupp för nybörjare

7-9 år

Varje deltagare har ett eget instrument att spela på under lektionen. Gruppmetodiken stimulerar inlärningen och man kan tidigt också börja musicera tillsammans och få en större musikupplevelse.

Gruppstorlek: 3-4 elever

Lärare: Jakob Lavonius

Fiol i grupp för nybörjare

7-9 år

Varje deltagare har ett eget instrument att spela på under lektionen. Gruppmetodiken stimulerar inlärningen och man kan tidigt också börja musicera tillsammans och få en större musikupplevelse. Instrument kan hyras.

Gruppstorlek: 3-4 elever

Lärare: Cecilia Wickström

Musik för hemskolade barn

Ålder: enligt överenskommelse

Musikundervisning som bygger på den aktuella läroplanen i musik. Sång, dans, musikskapande och instrumentspel.

Kontakta oss för intresseanmälan!

Sång- och musikverkstad

7-9 år

I sång- och musikverkstan sjunger vi mycket och bekantar oss mer med olika instrument. På ett lekfullt sätt lär vi oss om musikens byggstenar och förbereder oss på sikt för mer avancerade musikstudier.

Denna kurs tar uppehåll i år. Kontakta oss för intresseanmälan!

Läs mer om våra lärare för yngre barn


Om musikundervisningen på Bel Canto

Inom Bel Canto är vi glada att kunna erbjuda musikundervisning för sång- och musikintresserade barn. Vi erbjuder undervisning för barn i olika åldrar och därmed anpassas undervisningen efter barnens ålder och förmåga. Vi har valt att arbeta med små grupper så att varje individ får möjlighet att synas och höras i gruppen och på så sätt utveckla sin spontanitet och musikglädje tillsammans med andra barn.

Vi använder oss av den egna rösten, kroppen och rytminstrument för att träna känslan för tonernas längd och höjd och lära känna musikens byggstenar. För oss är det viktigt att barnen i ett tidigt skede kommer i kontakt med riktiga musikinstrument och vi använder oss också av många olika musikstilar för att ge barnen en musikalisk mångsidighet. Genom sång, instrumentspel, dans, lek och improvisation upptäcker vi musikens underbara värld tillsammans och bygger musikglädje för framtiden!