Om föreningen

Sällskapet Bel Canto Alandia r.f.

Sällskapet Bel Canto Alandia r.f.

Styrelse

Verksamhetsåret 2023

Ida Löfman, ordförande

Sara Alm, viceordförande

Marianne Häggblom, sekreterare

Erica Danielsson, elevrepresentant

Bernt Isaksson, ledamot

Sanna Boman, ledamot

Tore Fagerlund, ledamot

Konstnärlig ledare

Catherine Frisk Grönberg

Verksamhetsledare

Mikaela Tainiola

Ekonomi

Nina Andersson

Kort om oss.

Sedan sommaren år 2000 har föreningen Sällskapet Bel Canto ordnat sommarkurser för sångare på Åland. Vårt syfte har varit att organisera kvalitativa sångkurser och konserter och verksamheten har lockat sångare och skickliga kursledare från hela Norden.

De senaste tio åren har vi också erbjudit musikundervisning i grupp, men även individuell undervisning för den som önskar. Vi vill ge barn, ungdomar och vuxna en möjlighet att på ett lekfullt och kreativt sätt utveckla färdigheter i sång, musikskapande och instrumentalspel.

Vi vill utveckla och stödja den enskilda individens förmåga till kommunikation och samspel med andra. I vår pedagogiska verksamhet vill vi värna om det åländska kulturarvet.

Vår organisation och verksamhet är politiskt och religiöst obunden. Vi är en ideell förening som inte är vinstdrivande utan som bara "går runt".