Om oss

Föreningen BelCanto Alandia r.f.

En ideell förening

Sanna Boman, BelCantos ordförande

Kort om oss. 

Sedan sommaren år 2000 har föreningen Sällskapet Bel Canto ordnat sommarkurs-verksamhet för sångare på Åland. Vårt syfte har varit att organisera kvalitativa sångkurser och konserter och verksamheten har lockat sångare och skickliga kursledare från hela Norden.

De senaste tio åren har vi också erbjudit musikundervisning i grupp, men även individuell undervisning för den som önskar. Vi vill ge barn, ungdomar och vuxna en möjlighet att på ett lekfullt och kreativt sätt utveckla färdigheter i sång, musikskapande och instrumentalspel. 

Vi vill utveckla och stödja den enskilda individens förmåga till kommunikation och samspel med andra. I vår pedagogiska verksamhet vill vi värna om det åländska kulturarvet.

Vår organisation och verksamhet är politiskt och religiöst obunden. Vi är en ideell förening som inte är vinstdrivande utan som bara "går runt".

Styrelsen 

Verksamhetsåret 2023

Sanna Boman, ordförande

Bernt Isaksson, viceordförande

Marianne Häggblom, sekreterare

Sara Alm, ledamot

Erica Danielsson, ledamot 

Ida Löfman, elevrepresentant                                                 

                                        

Verksamhetsledare

Catherine Frisk Grönberg

BelCantos ekonom

Nina Andersson

Vi vill höra Din röst!