Om oss
FAQ

Föreningen BelCanto Alandia r.f.

En ideell förening

Kort om oss. 

Sedan sommaren år 2000 har föreningen Sällskapet Bel Canto ordnat sommarkurs-verksamhet för sångare på Åland .Vårt syfte har varit att organisera kvalitativa sångkurser och konserter och verksamheten har lockat sångare och skickliga kursledare från hela Norden.

De senaste tio åren har vi också erbjudit musikundervisning i grupp, men även individuell undervisning för den som önskar. Vi vill ge barn, ungdomar och vuxna en möjlighet att på ett lekfullt och kreativt sätt utveckla färdigheter i sång, musikskapande och instrumentalspel. 

Vi vill utveckla och stödja den enskilda individens förmåga till kommunikation och samspel med andra. I vår pedagogiska verksamhet vill vi värna om det åländska kulturarvet.

Vår organisation och verksamhet är politiskt och religiöst obunden.

Styrelsen 

Verksamhetsåret 2019-2020

Sanna Boman, Ordförande

Bernt Isaksson, Viceordförande

Marianne Häggblom Sekreterare

Erica Danielsson, Kassör

Marlene Lindbäck, Ledamot                                                  

Rasmus Bärlund, Lärarrepresentant                                          

Sara Alm, Elevrepresentant

Verksamhetsledare

Catherine Frisk Grönberg

BelCantos ekonom

Nina Andersson

Vi vill höra Din röst!