Priser

Läsåret 2023-2024

Musik för yngre barn

Musiklekis 2-3 år

10 tillfällen, 30 min

95 €

Musiklekis 4-5 år, 6 år

10 tillfällen, 45 min

125 €

Kom och sjung! 7-9 år

10 tillfällen, 45 min

125 €

Musikverkstad, 7-9 år

10 tillfällen, 45 min

145 €

Piano i liten grupp, 7-9 år

10 tillfällen, 30 min

155 €

Fiol i liten grupp, 7-9 år

10 tillfällen, 30 min

155 €

Gitarr i liten grupp, 7-9 år

10 tillfällen, 30 min

155 €

Musik för unga

Kom och sjung! 10-13 år

10 tillfällen, 45 min

135 €

Bandverkstad 10-12 år

10 tillfällen, 45 min

210 €

Gitarr i liten grupp

10 tillfällen, 30 min

155 €

Spela i band! 

10 tillfällen, 90 min

210 €

Individuell sång eller instrument

10 tillfällen, 30 min/45 min

(priset gäller elever under 18 år)

360/480 €

Individuell sång eller instrument

5 tillfällen, 30 min/45 min

(priset gäller elever under 18 år)

180/240 €

Vuxna

Individuell sång/instrument

30 min

44 €/gång

Individuell sång/instrument

45 min

54 €/gång

Individuell sång/instrument

60 min

65 €/gång

Folkoteket

10 tillfällen, 60 min

180 €

Sångensemble

5 tillfällen, 2/3/4 personer

200/134/100 €