Anmäl Dig här!
Anmäl Dig genast så ordnar vi en plats!

Anmälning sker till: belcanto@aland.net eller verksamhetsledaren Catherine Frisk Grönberg på telefon +358 (0)40 358 0089.

© Sällskapet Bel Canto Alandia r.f. Dalkarbyvägen 4 AX-22100 Mariehamn ÅLAND FINLAND Besök vår sida på Facebook!

040-6806988 eller 040-3580089

belcanto@aland.net

https://www.facebook.com/BelCantoAlandia