Anmäl Dig här!
Anmäl Dig genast så ordnar vi en plats!

Anmälning sker till:  belcantaland@gmail.com                               Du kan också ringa verksamhetsledaren                             Catherine Frisk Grönberg  040-3580089

© Sällskapet Bel Canto Alandia r.f. Dalkarbyvägen 4,   AX-22100 Mariehamn,  ÅLAND, FINLAND 

 Besök vår sida på Facebook!

040-680 6988 

belcantaland@gmail.com

https://www.facebook.com/BelCantoAlandia