Historik

Bel Canto 20 år

Historik - Bel Canto 20 år


2000–2002: Verksamheten grundas

Sällskapet Bel Canto började som ett sällskap kulturintresserade på initiativ från Nina Andersson utifrån hennes och deltagarnas kulturerfarenheter och kontakter.

År 2000 arrangerades den första sommarkursen på Åland. Kursen, som lockade deltagare från Åland, Sverige och Finland, riktade sig till sångare på olika nivåer som ville förkovra sin teknik och arbeta med pianist. Den leddes av sångpedagog Helena Janzén (SE) och pianist Mikael Nellborn (SE).

Inför år 2001 väcktes tanken på en förening som kunde utvidga kurserna till flera sångare och nivåer. Ålands Musikakademi r.f. anordnade under denna tid kurser för professionella operasångare med Jeffrey Goldberg från Metropolitan Opera i New York och Bel Cantos verksamhet kunde bli ett komplement för sångare på olika nivåer eftersom man redan då konstaterade att alla inte fick plats på Medis och Ålands Musikinstitut.

År 2001 och 2002 ordnades kurser för avancerade sångare med professor Oscar Figueroa (SE), sångpedagog Helena Janzén (SE) samt pianisterna Mikael Nellborn (SE) och Mattias Nilsson (SE), men även för sångare på grundnivå med Anna Tohver (SE) samt Catherine Frisk Grönberg, Nina Andersson, Anita Henriksson och Markus Boman från Åland. Kurserna blev snabbt populära. Verksamheten började växa och den 24.9.2002 registrerades föreningen officiellt i föreningsregistret.

Catherine Frisk Grönberg, sångpedagog
Catherine Frisk Grönberg, sångpedagog

2002–2007: Intensiv kursverksamhet med nordiskt perspektiv

Kursverksamheten fortsatte växa i snabb takt och verksamheten behövde snart en verksamhetsledare. Nina Andersson fick i uppgift att bygga upp system och lösningar som ger en stabil grund för framtiden.

Tonvikten låg fortsättningsvis på sommarkurser främst för längre hunna sångare. Populära sommarakademier hölls genom kurser och masterclasser med Ritva Eerola (FI), Helena Janzén (SE) och Collin Hansen (FI), interpretation med Oscar Figueroa (SE) och romansinterpretation med Kerstin Nylander (SE), ackompanjerade av pianisterna Mikael Nellborn (SE), Marcus Boman (ÅL) och Samuel Skönberg (SE).

Efterfrågan på kurser var mycket stor och helgkurser började hållas även vår och höst av sångpedagogerna Catherine Frisk Grönberg, Nina Andersson, Anna Grönberg Tohver och Anita Henriksson samt pianist Marcus Boman. Kurserna var viktiga för elever som inte fått plats på individuell sångundervisning på Ålands övriga etablissemang.

Den populära kursverksamheten fortsätter i några år. I slutet av 2007 var föreningens ledning geografiskt splittrad med många engagemang på andra håll, vilket ledde till beslutet att lägga verksamheten på is inför 2008 och tillsvidare.

Marcus Boman, pianist
Marcus Boman, pianist

2010: En nystart

Hösten 2010 återupptas föreningens verksamhet efter påtryckningar från det åländska samhället, denna gång i egna lokaler på Dalkarbyvägen 4 i Mariehamn. Föreningen erbjuder nytänkande pedagogisk musikundervisning i gruppform, men även individuell undervisning. Föreningen satsar även på barnundervisning och söker verksamhetsstöd från landskapsregeringen. Verksamheten bedrivs enligt ett treterminssystem med höst-, vår- och sommarkurser. Verksamhetsledare Nina Andersson planerar verksamheten i samråd med sångpedagog Catherine Frisk Grönberg.

Verksamheten 2010 inleds med en kurs i operasång med mezzosopranen Jenny Carlstedt och pianisten Marcus Boman i augusti och fortsätter sedan under hösten med sång/rytm/rörelse för mindre barn, sångensembler för sångare i olika åldrar och på olika nivåer, liksom individuell sångundervisning.

Jenny Carlstedt, mezzosopran
Jenny Carlstedt, mezzosopran

2011–2014: Treterminssystemet införs

I och med nystarten tar Bel Cantos regelbundna kärnverksamhet form. Under vår- och höstterminerna hålls gruppundervisning för barn i form av musiklekskola, sång- och musikverkstad och rytmik. Individuella lektioner, sångensemble, masterclasser, interpretation och specialprojekt erbjuds för elever i alla åldrar. Perspektivet breddas från den klassiska sången genom lieder, romans och opera till kurser i visa, musikal och schlager, liksom rock-, pop- och bluessång. Från och med 2012 erbjuds även instrumentalundervisning i form av piano och ackompanjemang.

Antalet lärare ökar och lärarna består 2011 av Anita Henriksson, Nina Andersson, Catherine Frisk Grönberg, Grete Sneltvedt, Lasse Sundblom, Elin Manselin och Anna Tohver. År 2012 tillkommer Ádám Kiss och John-Adam Sjölund och 2013 knyts pianopedagogen Henrik Mattsson och pianisten Mattias Nilsson till verksamheten. Ytterligare personer som arbetar i verksamheten 2014 är Janka Simone Thum, Camilla Heidenberg, Georges Agbazahou och Victor Förström. Detta år tar även Catherine Frisk Grönberg över som föreningens verksamhetsledare.

Grete Sneltvedt, scenkonstpedagog
Grete Sneltvedt, scenkonstpedagog

Sprudlande sommarakademier

Under somrarna håller Catherine Frisk Grönberg och Anna Tohver ett flertal mycket populära intensivkurser i sång. Utöver dessa hålls en rad olika kurser med gästande lärare. Sommarakademin 2011 bjuder på sång- och auditionskurs med sångpedagogen Lena Hellström-Färnlöf (SE) samt pianisterna Nanette Stenholm Nowells (SE) och Staffan Sandström (SE).

Sommaren 2012 flyttar sommarakademin ut till Eckerö Post- och Tullhus och erbjuder uppskattade intensivkurser i klassisk sång med Lena Hellström-Färnlöf (SE) och pianist Mattias Nilsson (SE), musikteater och musikal med Bente Zaber (DK) och Madeleine Sjöstrand (DK) samt interpretation i lieder och operasång med Åsa Bäverstam (DK/S) och Magnus Svensson (SE).

Sommarakademin 2013 innehåller musikal och drama med Bente Zaber (DK) och Madeleine Sjöstrand (DK) samt en specialkurs med fokus på kropp och själ i samarbete med Kristian Frisk (SE) och pianist Mattias Nilsson (SE). Året därpå bjuder på kurser under ledning av Anna Tohver och Catherine Frisk Grönberg tillsammans med Mattias Nilsson (piano) samt Kristian Frisk (yoga) och Marcus Boman (piano).

Utöver detta pågår även specialprojekt som sträcker sig 2011–2012: delar av operan Eugen Onegin (Tjajkovskij) under ledning av Anna Tohver, som utmynnar i en konsert på Margaretagården. Vidare hålls en fortbildningskurs för personer som arbetar med barnrösten i samarbete med Jan Fagius, Gunnel Fagius, Carina Aronsson och Andreas Berchtold. Året därpågenomförs specialprojektet Vid Havet vid postroddens 40-årsjubileum.

Kjell Frisk
Kjell Frisk

2015–2017: Verksamheten breddas på hemmaplan

Under åren som följer minskar fokus på nordiska samarbeten och föreningen breddar istället den lokala verksamheten. Veteranerna Anita Henriksson och Nina Andersson tar en paus från verksamheten, och masterclasser och intensivkurser hålls med Anna Tohver och pianisterna Janka Simone Thum och Victor Förström.

År 2015 tillkommer shantysånggruppen Lösa Boliner under ledning av Knut Grüssner, Ulf Grüssner och Kim Hansson. Instrumentalundervisningen utvidgas till djembe med George Agbazahou samt en blockflöjtsensemble ledd av Kjell Frisk. Kaj-Gustav Sandholm tillkommer i lärarkollegiet som pianolärare och ackompanjatör. Året därefter, 2016, tillkommer även en gospelkör ledd av Anders Hallbäck, musikteori med Marcus Boman och gitarr med Stäni Steinbock. Musiklekis startar med de nya lärarna Pirjo Högbäck och Rebecka Aavanen. Ny lärare på djembe är även Dexter Mäkelä, och 2017 tillkommer Annika Sjölund (sång), Christoffer Isaksson (piano och gitarr) och Pipsa Juslin (piano).

Annika Sjölund, sopran
Annika Sjölund, sopran

Sommarakademier med lokala förmågor

Sommarakademins sång leds fortsättningsvis av Anna Tohver och Catherine Frisk Grönberg. Den ändrar karaktär och riktar sig i högre grad till barn med kurser ledda av Elina Granlund, Boryana Ivanova och George Agbazahou. Vuxna deltagare erbjuds åter en kombinationskurs med sång och yoga i samarbete Linde Goebel (DE) och Kristian Frisk (DE).

Sommarakademin 2016 genomförs som en rad konserttillfällen, bland annat i samband med Kultur i mormors trädgård. Från 2017 tar sommarakademin tar paus.

Sound of Music
Sound of Music

Föreningen arbetar även med specialprojekt. År 2016 framförs verket Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi av Bel Cantos projektör till orgelackompanjemang av Kaj-Gustav Sandholm. Vidare inleds ett samarbete med Ålands Ungdomsförbund r.f. inför sångtävlingen Deluxe samt med Teater Alandica inför uppsättningen av Sound of Music, där flera av föreningens sångare deltar. Året därpå hålls en musikalkonsert i dramatiserad form med regi av Freja Frisk, koreografi av Erica Dunder samt instudering och ackompanjemang av Catherine Frisk Grönberg, Christoffer Isaksson, Marcus Boman och Kjell Frisk.

År 2017 är det även premiär för Catarinaspelet, ett dramatiserat kyrkospel med libretto och musik av Kjell Frisk på beställning av Hammarlands församling. Kyrkospelet regisseras av Synnöve Westerberg och framförs den 9 juli då Hammarlands församling arrangerar Katarinadagen till minne av Helgonet Katarina. Spelet framförs ett flertal gångar av sångare och musiker från Bel Canto. Även Finland 100 år uppmärksammas med workshops och konserter på temat finländska/åländska sjömanssånger i samarbete med Tidens Brus.

Catarinaspelet
Catarinaspelet

2018–2019: Förnyelse och specialprojekt

Kärnverksamheten rullar på och 2018 blir ett förnyelsens år såväl administrativt som i kursverksamheten. Föreningen får tillgång till en ny, större sal för dans- och scenverksamhet. Nytt i utbudet är violinlektioner med Rasmus Bärlund, orgel med Judit Deâki och solosång/dans/scen med Nora Verazza, Filippa Enroos och Catherine Frisk Grönlund.

Året därpå tillkommer även klarinett och dirigering med Kjell Frisk samt skådespelarträning med Grete Sneltvedt. Barnverksamheten får en ny lärare i Jennifer Schönberg och masterclasserna återupptas med Jenny Carlstedt och Marcus Boman. Föreningen inleder ett samarbete med Jane och Tom Stefan Witting på Neurolize Sports Academy kring workshops med enkla övningar för avspänning och ökad kroppsmedvetenhet för sångare.

Under 2018 bjuder föreningen på ett flertal specialprojekt utöver Catarinaspelet från föregående år. Det första består av verket Stabat Mater, denna gång av Joseph Haydn, som framförs i samarbete med Kaj-Gustav Sandholm och församlingarna. Föreningen deltar även vid Lucias kröning i S:t Görans kyrka i samarbete med Folkhälsan på Åland. Öppen musiklekisverksamhet på Mariehamns stadsbibliotek på inbjudan av Mariehamns stad och Lars Midbjer. Arrangemanget hålls en gång per månad under ledning av Pirjo Högbäck och Elin Manselin.

Djäknespelet
Djäknespelet

Djäknespelet "En dag i dygdens skola" uppförs på Kastelholms slott, Ålands kulturhistoriska museum och Ålands Yrkesgymnasium i regi av Matts Stenlund. Verket är ett musikskådespel om skolpojkarna i lärosätet Åbo under medeltiden med text och musik av Kjell Frisk, med utgångspunkt i den finska sångsamlingen Piae Cantiones. Framförandet sker med unga sångare från Bel Canto i samarbete med blockflöjtsensemblen BelFlauto, medeltidsensemblen à Austrvega och Ålands kulturhistoriska museum.

Året bjuder även på shantymusikalen "Här blåser Nordost", som framförs i S:t Görans kyrka som ett samarbetsprojekt med Baltic Shanty Festival, sångföreningen Triolen och Shanty Sisters. Verket består av en musikalisk resa i gamla sjömanssånger arrangerade för röster och instrument av Kjell Frisk. Verket framförs även året efter, och återuppstår 2022 i nytappning.

Shantymusikalen
Shantymusikalen

2020–2022: Anpassning och utveckling

Coronapandemin slår till 2020 och verksamheten får stängas från mars till mitten av augusti. Vårens kurser blir på hälft och verksamheten får delvis flytta ut på nätet. Tack vare ett specialunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet får föreningen medel att investera i en digital undervisningsplattform. Såväl styrelsemöten som årsmöten och konserter hålls digitalt. Under hösten fortsätter verksamheten i mindre grupper och större lokaler i syfte att följa myndigheternas anvisningar. Trots restriktionerna kan föreningen ändå bjuda på en teaterkurs för vuxna med Nicklas Lantz och den mindre sångensemblen Voces Alandicae. Konsertverksamheten blir lidande och alla konserter under våren ställs in medan höstens konserter genomförs i form av digitalinspelningar som sänds via sociala medier.

Även 2021 präglas av pandemin och ett flertal projekt får ställas in. Kärnverksamheten påverkas av nedstängningarna men kan ändå fortgå i minskad omfattning. Även detta år erbjuds nya kurser i form av piano och violin med Jennifer Schönberg samt individuell sång med Jenny Carlstedt, Therese Karlsson och Minna-Lisa Ferna. Administrativt delar Catherine Frisk Grönberg verksamhetsledarrollen med Jenny Carlstedt, som tar en mer aktiv roll i verksamheten.

The Beggar's Opera
The Beggar's Opera

Årets stora specialprojekt består av The Beggar's Opera under ledning och regi av Jenny Carlstedt, som engagerade ett 30-tal av föreningens medlemmar. Initiativtagaren Jenny Carlstedt hade översatt och omarbetat projektet för att ge det en mycket uppskattad lokal förankring. Till projektet anlitar föreningen den professionella sångaren och skådespelaren Leonarde Brändström till huvudrollen som Macheath. Verket framförs i 6 fullsatta föreställningar på Kastelholms slott i september med en operaorkester bestående av Henrik Johansson, Kim Jansson, Kjell Frisk och kapellmästare Marcus Boman. Projektet genomförs i samarbete med dramapedagogen Grete Sneltvedt och Museibyrån på Kastelholms slott.

År 2022 påverkas endast mycket begränsat av pandemirestriktioner och föreningens verksamhet kan i stort genomföras som planerat. Under året får barnundervisningen ett rejält uppsving med många nya kursanmälningar och flera nya lärare i den ordinarie verksamheten. Nytillskotten består av Elina Granlund och Cecilia Wickström i den ordinarie verksamheten samt i sommarkurserna även Majken Karlström och Francine Eriksson. För ungdomar erbjuds en låtskrivarkurs med Hannah Lewis från London. Övriga specialprojekt under året är en nypremiär för shantymusikalen "Här blåser nordost" samt öppet hus för alla åldrar med föreläsningar och workshops.

Våren 2023 firas Bel Cantos 20-årsjubileum med pompa och ståt genom en serie konserter på äldreboenden (Hammargården i Hammarland, Finströms bibliotek, Sveagården i Lemland och Rönngården i Jomala), jubileumskonsert på Stadshuset i Mariehamn, workshop med dansaren Hanna Kivioja och sångaren Elin Manselin, klassisk konsert på Margaretagården, masterclasser i sång med Monica Groop och Stefan Lindgren samt musikalkonsert på Kastelholms slott.