Drama och Skådespelarträning

Scenisk beredskap

Elisa Gustafsson

Teaterpedagogen Elisa Gustafsson kommer att hålla en teaterkurs för barn 7-9 år under hösten 2022 på BelCanto. Boka redan nu helgerna 22-23 oktober och 26-27 november. Kurskostnad för båda helgerna är 40€ per barn.                                                                                               

Anmälan till belcantaland@gmail.com eller 040-3580089 Nicklas Lantz

Nicklas har ingen aktuell kurs våren 2021.


Grete Sneltvedt