Musikteori

olika nivåer

Arbetet med höstens kurser pågår som bäst och vi kommer snart att öppna anmälningarna till höstens kurser. Har du frågor? Kontakta vår verksamhetsledare på belcantaland@gmail.com eller 040-0932555.


Kurser i musikteori

Kurs 1

Praktisk musikteori för sångare och instrumentalmusiker.

Grundkurs

Vad säger noterna? Hur vet jag vilken ton jag ska sjunga och hur ska jag tolka notbilden så det blir
rätt rytmiskt? Detta kan vara knepigt men ingen omöjlighet att lära sig. I denna kurs lär vi oss notläsning, noternas intervall, tränar oss att läsa rytmer, sjunga och spela efter noter på en grundläggande nivå som utgår från deltagarnas behov och kunnande.

10 kurstillfällen á 60 min. Anmäl intresse! 

Kursavgift: beroende på antalet deltagare

Kurs 2

Praktisk musikteori för sångare och instrumentalmusiker.

Fortsättningskurs

I denna kurs fördjupar vi kunskaperna i not- och rytmläsning i mer avancerade rytmer och melodier och närmar oss också de mer teoretiska delarna i musikteorin. En kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper att bygga vidare på.

10 kurstillfällen á 60 min, Anmäl intresse!

Kursavgift: beroende på antalet deltagare

Kurs 3

Musikteoriför dig som vill söka vidare till högre musikstudier eller vill prova på att komponera själv.

Kursen för dig som vill söka folkhögskola eller musikhögskola och behöver fördjupa dina kunskaper i musikteori, lära dig om musikens byggstenar, funktions- och steganalys m.m.

10 kurstillfällen á 60 min. Anmäl intresse!

Kursavgift: beroende på antalet deltagare

Kurs 4

Individuell undervisning i musikteori

För dig som önskar studera musikteori helt i din egen takt och med egen inriktning. De individuella lektionerna bokas i samråd med din lärare. Anmäl intresse!