Musikteori och dirigering

Olika nivåer

Individuell undervisning i dirigering

Här får du lära dig dirigeringens grunder eller arbeta på en högre nivå alltefter dina förkunskaper.

Lärare: Kjell Frisk

Kontakta oss för intresseanmälan.