Cecilia Wickström

Cecilia Wickström

Cecilia Wickström är utbildad lärare i violin, viola och piano vid Stockholms Musikpedagogiska Institut. Cecilia har stor erfarenhet av undervisning på olika nivåer på flera musikskolor i Sverige. Cecilia är en aktiv musiker i olika orkestra.