Kontaktuppgifter

Kontakta oss för förfrågningar

Voces Alandicae

Ensemblen kan nås på:

Ida Löfman

c/o Bel Canto Alandia r.f.

Dalkarbyvägen 4

22100 Mariehamn

Åland, Finland

+358-400932555

lofmanida@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082088283159