Verksamhetsledaren har ordet

Erfarenhet och nytänkande

Jag heter Catherine Frisk Grönberg och undervisar i sång, jag är också verksamhetsledare för BelCanto.

Jag har arbetat med BelCanto sedan starten för snart tjugo år sedan. Då bestod föreningens verksamhet av sommarkurser som vände sig till erfarna sångare. Idag undervisar jag på heltid och mina elever är allt emellan nybörjare och avancerade konsertsångare. Min yngsta elev är tio år och min äldsta närmar sig sjuttio. Min inställning är att alla kan sjunga och min starka övertygelse är att vi alla mår bra av att få göra det. Vi som sjunger arbetar med både röst, kropp och själ.

Som en av föreningens grundare har jag också fått rollen att leda verksamheten. Det är en glädje för mig att kunna erbjuda en verksamhet som jag ser behövs och som våra kursdeltagare uppskattar. Tillsammans med mina medarbetare vill jag nu åstadkomma en så bra utbildning i musik som bara är möjlig för vår förening.  Du får gärna kontakta mig så berättar jag mera om oss och vad vi gör.

Catherine                                                                              kontakt: 040-3580089

belcantaland@gmail.com