Verksamhetsledarna har ordet

Erfarenhet och nytänkande

Från och med 2021 är vi två verksamhetsledare på BelCanto. Jenny Carlstedt har en mångårig erfarenhet och karriär som konsert- och operasångerska med Europa som arbetsfält. Catherine Frisk Grönberg har verkat som sångpedagog och musiklärare från grundskola till högskola i Sverige och på Åland. Vi är båda engagerade sångpedagoger med stort intresse för undervisning och ett gemensamt mål att verka för sångens utveckling vid BelCanto specifikt men också bidra till fördjupad kunskap om sångens betydelse för hälsa och välbefinnande för alla åldrar, barn som äldre. Vi hälsar alla välkomna på våra kurser och individuella lektioner. Tillsammans med våra kollegor Annika Sjölund, Elina Granlund, Elin Manselin, Minna-Lisa Ferna, Philip Björkqvist och Therese Karlsson slår vi ett slag för den goda sången och månar om den klassiska sångtraditionen.