Elina Granlund

Elina Granlund

Elina började spela fiol som 5-åring. Hon har sjungit för Catherine Frisk Grönberg från barnsben till 18-års ålder. Efter det utbildade hon sig vid solistlinjen i klassisk sång på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Elina har bl.a. varit sångsolist med Kungliga akademiska kapellet, Stockholms Akademiska orkester, Västerås Sinfonietta, Vasa Baroque, Akademiska orkestern vid Åbo Akademi och Kungliga Musikhögskolans kammarorkester. Elina har även mottagit en rad stipendier bl.a. Jack Mattssons minnesstipendium, Eric Sahlström-stipendiet i folkmusik på fiol och stipendium från Kungliga Musikaliska akademien.

Vid Åbo Akademi har Elina avlagt kandidat- och magisterexamen i pedagogik. På Ålands Musikinstitut studerade Elina violin för Chris Sundblom och senare Stephan Kemetter.

Just nu undervisar Elina i åländska grundskolor och vid BelCantos musikskola. Elina har tidigare arbetat som sånglärare vid Korsholms musikskola samt vid Antons vänners fiolläger och Alandia Strings.

Elina är aktiv fiolspelman i Gölby Fiddlers och hon sjunger även i Elina&Herrorkestern. Helst av allt umgås hon med sin 4-åriga dotter som också gillar musik!