ARKIV

Plats för Verksamhetsaberättelser m.m.

Verksamhetsberättelse Bel Canto 2016

Sällskapet Bel Canto Alandia r. f.

Verksamhetsberättelse år 2016

Verksamheten

L
Vårterminens kurser, Januari-Maj:

- Musiklekskola för barn 4-6 år
- Gospelkör för barn 7-11 år
- Sångensemble för barn 9-10 år
- Sångensemble för barn 11-13 år
- Solosång och sångensemble för ungdomar 14-16 år

 • - Masterclass för vuxna sångare

 • - Individuell sångundervisning för barn, ungdomar och vuxna

 • - Lösa Boliner, Shantysångkör

 • - Bel Cantos projektkör

 • - Interpretation och instudering med pianist

 • - Musikteori

 • - Piano

 • - Gitarr

 • - Blockflöjtsensemble

 • - Afrikanska rytmer, spel på djembes

 • - Konserter och projekt

  Musiklekskolan startade med två kurser för barn i åldrarna 2-3 år och 4-6 år under ledning av Bel Cantos nya musiklekislärare Pirjo Högbäck och Rebecka Aavanen. Då det blev för få barn i den yngre gruppen fullföljdes enbart gruppen 4-6 år. Under vårterminen hade de hjälp av ytterligare en lärare, Anders Hallbäck som under vårterminen också startade en gospelkör för barn.
  Pianoundervisningen sköttes av Kaj-Gustav Sandholm.
  Sångensemblerna för barn som startat hösten 2015 fortsatte på samma sätt under vårterminen 2016. Detsamma gällde Solosång- och sångensemblekurserna för ungdomar.
  Den individuella sångundervisningen fortsatte med sångpedagogerna Anna Tohver och Catherine Frisk Grönberg. Det söker sig kontinuerligt nya sångare i alla åldrar till Bel Cantos sångkurser.
  Shantysånggruppen Lösa Boliner fortsatte sin verksamhet under ledning av Kim Hansson. Gruppen deltog med sångframträdande under Buffelmiddagen på museifartyget Pommern i juni och i början av juli deltog gruppen i Baltic Shanty Festival 2016 i Mariehamn. Den alltmer självständiga Shantygruppen bestämde sig under sommaren för att bli en permanent självständig arbetsgrupp och från hösten har de verkat som sådan utanför Bel Cantos regi.
  Bel Cantos nya djembelärare, Dexter Mäkelä höll under våren en kurs i djembespel för vuxna. Dexter har också haft ett samarbete med läraren i afrikanskdans på Medis och tillsammans har de i Bel Cantos regi haft djembeworkshops i Eckeröskola för skolans elever.

Under våren hölls regelbundna Masterclasstillfällen under ledning av Anna Tohver och Catherine Frisk Grönberg. Masterclasstillfällen under våren 2016: 12/2, 4/3, 1/4, 15/4, 6/5 med konsert den 20/5.
En sångworkshop för unga sångare avslutade vårens kurser i Individuellsång och Solosång- och ensemblekurserna den 27/5.

Bel Cantos instrumentalundervisning har under våren bestått av undervisning i piano med läraren Kaj-Gustav Sandholm, gitarr med läraren Stäni Steinbock, djembetrummor med läraren Dexter Mäkelä och Blockflöjtsensemble under ledning av läraren Kjell Frisk.

Pianoackompanjemang

har under våren skötts av Kaj-Gustav Sandholm, Anders Hallbäck och Catherine Frisk Grönberg.

Konserter och kursavslutningar under våren 2016:

1) Stabat Materkonsert på långfredagen 25/3 i Sunds respektive Lemlands kyrka. Bel Cantos projektkör. Orgelackompanjemang Kaj-Gustav Sandholm. Program bifogas. 2) Masterclasskonsert i Birgittagården fredag 20/5.
3) Musiklekisavslutning på Bel Canto torsdag 12/5.

4) Sångworkshop för unga sångare fredag 27/5.

Samarbetsprojekt
Teater Alandica:
Under våren påbörjades samarbetet med Teater Alandica inför höstens satsning på musikalen Sound of Music. Audition hölls i Bel Cantos lokaler den 23/4 och Catherine Frisk Grönberg knöts till projektet som sång- och musikinstuderare samt repetitionspianist. Flera av Bel Cantos sångelever valdes ut att deltaga i produktionen.
ABF och Kultur i Mormorsträdgård:
I samarbete med Bel Canto planerades under våren sommarens konsertserie i Mormors trädgård. Bel Cantos kursdeltagare och lärare hälsades välkomna att medverka under samtliga konserttillfällen.
Lemland och Lumparlandsförsamling:
Församlingen har utan kostnad låtit Bel Canto hålla kurser och konserter i Birgittagården samt i Lemlandskyrka och bistått med praktisk hjälp vid konserterna som hållits där under våren och sommaren.
Sunds- och Vårdösförsamling
Utan kostnader har vi kunnat hålla konserter i Sunds kyrka.

Sommarakademin, juni - augusti

Sommaren 2016 fokuserade vi på att hålla ett antal konserter på Åland med föregående repetitions- och interpretation tillfällen. Konserterna har hölls i Birgittagården/Lemland, Finströmskyrka, Mormorsträdgård i Mariehamn samt i Sundskyrka.
Ackompanjatörer var Janka Simone Thum, Victor Förström och Catherine Frisk. Grönberg. Instrumentalist Kjell Frisk.

Följande konsertprojekt har hållits:
1) Söndag 19/6 konsert i Birgittagården, "Nordiskt ljus och europeisk värme" Bel Cantos sångare, pianoackompanjemang Janka Simone Thum och Catherine Frisk Grönberg. Program bifogas.

2) Torsdag 28/7 konsert i Finströms kyrka " Sköna sånger från fyra sekler" sångare från Bel Canto och pianisten Victor Förström. Program bifogas.

3) Torsdag 4/8 konsert i Sundskyrka med Erica Danielsson och Cathrin Blomberg, pianoackompanjemang Victor Förström och instrumentalist Kjell Frisk.

4) Söndag 21/8, festhögmässa i Sunds kyrka, avtackning av kyrkoherde, Bel Cantos sångare framförde solosång och för detta tillfälle nykomponerad musik, Magnificat av Kjell Frisk skrivet för Bel Cantos projektkör och santur.

5) Kultur i Mormors trädgård 6/7, 13/7, 20/7 och 3/8
Följande personer deltog från Bel Canto:
Lärarna Dexter Mäkelä, Rebecka Aavanen, Pirjo Högbäck, Victor Förström och Catherine Frisk Grönberg. Bel Cantosångarna Miranda Martens, Pia Mattsson, Inger Lyyski och Kim Ekström.

Höstterminens kurser, september - december

- Solosång- och sångensembler för barn 11-13 år
- Solosång- och sångensemble för ungdomar 15-16 år

 • - Individuell sångundervisning för barn, ungdomar och vuxna

 • - Ackompanjemang, interpretation och instudering med pianist

 • - Piano

 • - Gitarr

 • - Blockflöjtsensemble

 • - Musikteori

  Musiklekis låg under planering inför vårterminen då våra lärare hade förhinder pga studier och graviditet. Under hösten hölls sammanlagt tre terminslånga Solosång- och sångensemblekurser för unga. De individuella sånglektionerna för alla åldrar fortsatte som tidigare med Anna och Catherine. Flera nya sångelever togs emot.

  Pianoinstudering, ackompanjemang och musikteori hos Marcus Boman. Blockflöjtsensemblen spelade vidare under ledning av Kjell Frisk.
  Stäni Steinbock hade under hösten två gitarrelever.
  Dexter Mäkelä hade workshops i djembespel på Eckeröskola.

  Höstens verksamhet präglades mycket av samarbetet med Teater Alandica och Sound of Music. Flera av Bel Cantos sångare och lärare deltog i detta projekt. Fredrika Häggblom, Andreas Sarling, Filippa Enroos, Miranda Martens, Albin Jansson, Lucas Boström, Julia Valkeapää, Amira Scott, Tindra Karlsson, Nathalie Braun, Rebecka Aavanen, Sanna Boman, Mari-Louis Sandberg, Josefine Blomqvist, Kim Ekström, Marcus Boman, Kjell Frisk och Catherine Frisk Grönberg.

  Höstens konserter:
  Lördag 3/12 "Sånger vid havet". En konsert i samarbete med Geta visa och poesi. Bel Cantos sångare Melina Skaglund, Filippa Enroos, Eleonora Andersson, Sara Alm och Erica Danielsson sjöng till ackompanjemang av pianisten Kaj -Gustav Sandholm. Medverkade gjorde också sångensemblen Tidens Brus. Program bifogas.

Söndag 18/12 "När jul är när", två stämningsfyllda konserter i Saltviks respektive Finströms kyrka. Program bifogas.
Tisdag 20/12 "Några dagar före Jul", Bel Cantos stora julkonsert i St Görans kyrka.
Vid detta tillfälle delade föreningens ordförande Lars Sundblom ut ett stipendium till Melina Skaglund, Eleonora Andersson och Filippa Enroos. Program bifogas.

Styrelsemöten har under 2016 ägt rum 9/2, 12/4, 21/9, 19/10 och 23/11 Årsmötet samt det konstituerande mötet ägde rum den 29/4.

Kursledare under året 2016 har varit:

Rebecka Aavanen, Pirjo Högbäck (Musiklekis)
Anders Hallbäck ( Musiklekis, gospelkör och pianoackompanjemang) Anna Thover (Solosång och Masterclass)
Catherine Frisk Grönberg ( Solosång, sångensemble, masterclasses och projektverksamhet)
Kim Hansson ( Shantysånggruppen Lösa Boliner)
Dexter Mäkelä (djembeundervisning och workshops i grundskolan)
Kjell Frisk (Blockflöjtsensemble)
Kaj-Gustav Sandholm (Pianoundervisning och Ackompanjemang) Marcus Boman (Musikteori, interpretation och pianoackompanjemang) Victor Förström (pianoackompanjemang under sommarakademin)
Stäni Steinbock (gitarrundervisning)
Janka Simone Thum (pianoackompanjemang)

Bidrag till Bel Cantos verksamhet

Verksamhetsbidrag från Ålands Landskapsregering.
Grundbidrag och hyresbidrag från Mariehamns stad.
Stipendium från Svenska Kulturfonden till genomförandet av Sommarlovskursen för barn (förlängt från 2015)
Elevstipendium från Rebeckalogen.

Organisationen

Bel Cantos styrelse har under verksamhetsåret bestått av följande: Ordförande: Lars Sundblom
Vice ordförande: Henrik Forsell
Sekreterare: Fredrika Häggblom

Verksamhetsledare och kassör: Catherine Frisk Grönberg
Övriga ordinarie ledamöter: Erica Danielsson, Pirjo Högbäck och Dexter Mäkelä Suppleanter: Anna Tohver och Rebecka Aavanen
Extern ekonom: Nina Andersson

Näfsby 24/3 2017 Catherine Frisk Grönberg 

Bel Cantos Verksamhetsberättelse för år 2015

Sällskapet Bel Canto Alandia r. f.

Verksamhetsberättelse år 2015


Verksamheten

Vårterminens kurser, Januari - Maj:

- Musiklekskola för barn 4-6 år
- Sång- och Musikverkstad för barn 7-9 år
- Sångensemble för barn 8-10 år
- Sångensemble för barn 11-13 år
- Solosång och Ensemble för ungdomar 13-15 år
- Masterclass för vuxna sångare
- Individuell sångundervisning för barn, ungdomar och vuxna
- Shantysånggruppen Lösa Boliner
- Interpretation och instudering med pianist
- Pianoundervisning
- Afrikanskarytmer,spelpåbongotrummorochdjembesförbarn

Musiklekskolan och Sång- och Musikvekstan startade och genomfördes som planerat under ledning av Anita Henriksson och Nina Andersson. Efter denna termin bestämde både Anita och Nina sig för att ta en paus från musikundervisningen på Bel Canto. Alla de planerade sångensemblerna för barn kunde starta. De individuella sånglektionerna fortsatte med Anna och Catherine. Denna vårtermin startades en ny sångkurs i shantysång. Gruppen tog sig namnet Lösa Boliner och övade sjömansvisor och shantys med rörelser under ledning av Knut Grüssner, Ulf Grüssner och Kim Hansson. Kursen avslutades i juni med en Buffelmiddag på museifartyget Pommern och senare ett deltagande i Baltic Shanty Festival i juli. Bel Cantos nya lärare George Agbazahou gav en barnkurs i afrikanska rytmer och spel på bongotrumor och djembes. Kursen samlade fyra barn med föräldrar. Masterclasskursen ägde rum den 18/2, 24/4 och 8/5 under ledning av Anna Tohver och Janka Simone Thum. Pianoinstudering och interpretation hos Janka under hela våren. Janka och Victor Förström har tillsammans fungerat som pianister vid vårens konserter och masterclasstillfällen. Bel Cantos vårkonsert ägde rum söndagen den 12 april på Margaretagården i Mariehamn. Den första delen av konserten bestod av Musiklekis, Musikvekstan, sångensembler och solosångare i alla åldrar till ackompanjemang av Nina, Anita, Victor och Catherine. Efter en kaffepaus fortsatte konserten som samlade de lite längre hunna sångarna till ackompanjemang av Janka. En Maj-konsert ägde rum söndagen den 17 maj på Birgittagården i Lemland och samlade många deltagare och stor publik. Många av Bel Cantos sångare i alla åldrar sjöng till ackompanjemang av Victor och Janka. Bel Canto bjöd på kaffe, saft och kakor.

Sång och musik i vården. Den 2 juni deltog Britt Wahlsten, Mari-Louis Sandberg och Maija-Liisa Mikkola med sång på dels Trobergshemmet och dels Odalsgården i Mariehamn under ledning och ackompanjemang av Catherine.

Sommarakademin, juni - augusti
- Sommarlovskurs på Bel Canto för skolbarn 7-13 år, 24-28 juni - Sång- Ayurveda- Yogakurs för alla, 31 juli - 4 augusti
- Solosång och Ensemblekurs, 5-9 augusti

 • - Sommarlovskursen för barn samlade 12 deltagare under ledning av Elina Granlund, sång och violin, Boryana Ivanova, dans och drama, och Georges Agbazahou, djembespel. Kursen avslutades med en liten konsert för släkt och vänner i Bel Cantos lokaler. Barnen framförde senare programmet dels ombord på museiskeppet Pommern under Baltic Shanty Festival första helgen i juli samt under Mariehamns kulturnatt i augusti på Emmaus parkering. Svenska Kulturfonden stödde den barnkurs

 • - med ett stipendium på 2000€.
  Sång-Ayurveda- Yogakursen samlade 8 deltagare. Kursens lärare var Ayurvedadoktorn Linde Goebel (Tyskland), Yogainstruktören Kristian Frisk (Tyskland) samt Bel Cantos sångpedagoger Anna Tohver och Catherine Frisk Grönberg.
  Solosång och Ensemblekursen hade sex deltagare och lärare på kursen var Marcus Boman, ackompanjemang, Grete Sneltvedt, dramaträning samt Catherine Frisk Grönberg, sång.
  Under Mariehamns kulturnatt gav Erica Danielsson tillsammans med Anna Tohver och Catherine Frisk Grönberg en midnattskonsert på Mariehamns stadsbibliotek under namnet Midnatt och Månljus. Programmet bestod av diktläsning och nordiska romanser till pianoackompanjemang av Marcus Boman.

  Höstterminens kurser, september - december

  - Sångensemble för barn 8-10 år
  - Sångensemble för barn 11-13 år
  - Solosång och Ensemble för ungdomar 14-15 år
  - Masterclass för vuxna sångare
  - Individuell sångundervisning för barn, ungdomar och vuxna - Shantysånggruppen Lösa Boliner
  - Interpretation och instudering med pianist
  - Pianoundervisning
  - Blockflöjtsensemble
  - Djembekurs för vuxna, nybörjare
  - Djembekurs för vuxna, fortsättning

  De planerade kurserna Musiklekis och Sång- och Musikverkstan kunde tyvärr inte starta denna höst då den nya läraren insjuknat under sommaren och blivit långtidssjukskriven. Alla de planerade sångensemblerna för barn kunde starta. De individuella sånglektionerna fortsatte för Anna och Catherine. Shantysånggruppen Lösa Boliner fortsatte sin verksamhet under hela hösten under ledning av Kim Hansson. Man sjunger nu vidare mot nya utmaningar och äventyr till ackompanjemang av Helena Påvals, dragspel.

  Till pianokursen anmäldes 5 barn. Som pianolärare under hösten fungerade Kaj-Gustav Sandholm. Masterclasskursen i sång ägde rum 6/11, 20/11 och 4/12 på Birgittagården i Lemland under ledning av Anna Tohver och Catherine Frisk Grönberg. Pianoinstudering och ackompanjemang hos Kaj-Gustav Sandholm under hösten 2015. Under hösten hölls två djembekurser för vuxna dels på nybörjarnivå och dels en på fortsättningsnivå under ledning av George Agbazahou. Djembekurserna samlade sammanlagt 8 deltagare och ägde rum 10 ggr vardera i Bel Cantos lokaler. Undervisningen skedde på Bel Cantos nyförvärvade djembes. Nytt för hösten var en kurs i blockflöjtsensemble. Denne kurs leddes av Kjell Frisk och ägde rum 6 ggr under hösten och samlade 5 deltagare.

  Bel Cantos sångare och ensembler stod för programmet vid Jomala diakoniförenings adventskonsert i Jomala kyrka den 29 november till ackompanjemang av Bel Cantos lärare Kaj-Gustav, Kjell Frisk och Catherine samt under ledning och instudering av Catherine. Höstterminen avslutades med en stämningsfylld konsert i Hammarlands kyrka

söndagen den 20 december med solosångare, ensembler och körsång till ackompanjemang av Bel Cantos lärare; Dexter, Kjell, Kaj och under ledning av Catherine.

Styrelsemöten har under 2015 ägt rum 31/3, 8/11 och 16/12. Årsmötet samt det konstituerande mötet ägde rum den 28/4. Möte med Kulturdeligationen i Bel Cantos lokaler den 14/12.

Kursledare under året 2015 har varit:

Anita Henriksson och Nina Andersson (Musiklekis och Sång- och Musikverkstan)
Anna Thover och Catherine Frisk Grönberg (Sång, Sångensembler och Masterclasses) Kim Hansson, Knut Grüssner och Ulf Grüssner ( Shantysånggruppen Lösa Boliner) Georges Agbazahou (Djembeundervisning, Sommarlovskursen för barn)
Kjell Frisk (Blockflöjtsensemble)
Victor Förström och Kaj-Gustav Sandholm (Pianoundervisning och Ackompanjemang) Janka Simone Thum och Marcus Boman (Pianoackompanjemang)
Linde Goebel (Ayurvedalärare)
Kristian Frisk (Yogalärare)
Elina Granlund (Sommarlovskursen för barn)
Boryana Ivanova (Sommarlovskursen för barn)

Verksamhetsbidrag har vi fått från Ålands Landskapsregering och Eckerö Kommun, Grundbidrag och hyresbidrag från Mariehamns stad. Stipendium från Svenska Kulturfonden till genomförandet av Sommarlovskursen för barn.

Organisationen

Bel Cantos styrelse har bestått av följande:
Ordförande: Lars Sundblom
Sekreterare: Anna Tohver
Verksamhetsledare och kassör: Catherine Frisk Grönberg
Övriga ledamöter: Erica Danielsson, Fredrika Häggblom och Henrik Forsell

Näfsby 27 april 2016 Catherine Frisk Grönberg