Medlemsregistrering

Registrera dig nu och få tillgång till privata sidor.

Nu kan Du registrera Dig  som medlem i vår förening. Fyll i Dina uppgifter här. (Sidan är skyddad av sekretessinställningar). Medlemsavgiften är 5€ för barn/unga och 10€ för vuxna och inbetalas på konto: 

FI3355780420043003

Har Du frågor? Kontakta oss!

belcantaland@gmail.com eller tel: 040-3580089.