Musik för yngre barn

Musiklekis och Sång- och Musikverkstad

Inom Bel Canto är vi glada att kunna erbjuda musikundervisning för  sång- och musikintresserade barn. Vi har valt att arbeta med små grupper så att varje individ får möjlighet att synas och höras i gruppen och på så sätt utveckla sin spontanitet och musikglädje tillsammans med andra barn. Vi använder oss av den egna rösten, kroppen och rytminstrument för att träna känslan för tonernas längd och höjd och lära känna musikens byggstenar. För oss är det viktigt att barnen i tidigt skede kommer i kontakt med riktiga musikinstrument och vi använder oss också av många olika musikstilar för att ge barnen en musikalisk mångsidighet. Genom sång, dans och lek upptäcker vi musikens underbara värld tillsammans!

Denna höst håller vi grupperna lite mindre. Högst 6 deltagare per grupp. Vi tvättar våra händer före och efter lektionen och stannar hemma vid minsta förkylning.

Höstens kurser

Sång och Musikverkstad 

7-9 år

Måndagar kl 19-19.45, 10 tillfällen under hösten, start 6/9, höstlov v 42

Vi går på upptäcksfärd i musiken! Vi lär oss roliga sånger och provar olika instrument tillsammans med gästlärare och Jennifer. 

Huvudlärare: Jennifer Schönberg 

Gruppstorlek: max 6 barn.

Pris: 130 € för hela terminen

Musiklekis för barn 2-3 år och förälder (eller annan viktig vuxen).

Måndagar kl 16.30-17.00, 10 tillfällen under hösten, start 6/9, höstlov v 42

Vi sjunger, gör rörelselekar och lär känna enklare rytminstrument.

Lärare: Jennifer Schönberg

Gruppstorlek: max 6 barn.

Pris: 75 € per termin 

Musiklekis för barn 4-5 år

Måndagar kl 17.15-18.00

Tisdagar kl 17.15-18.00 

10 tillfällen under hösten, start 6/9, höstlov v 42

Vi sjunger och lär oss spela olika musikinstrument. Rörelse och improvisation.

Lärare: Jennifer Schönberg

Gruppstorlek: max 6 barn.

Pris: 90€ per termin 


Musiklekis för barn 6 år

Måndagar kl 18.00-18.45
10 tillfällen under hösten, start 6/9, höstlov v 42
Vi sjunger och lär oss spela olika musikinstrument. Rörelse och improvisation.
Lärare: Jennifer Schönberg
Gruppstorlek: max 6 barn
Pris: 90€ per termin


Anmäl Ditt barn nu! 

Du kan ringa  040-3580089 eller skriva mejl: belcantaland@gmail.com