Musik för yngre barn

Musiklekis, Sång- och Musikverkstad, Sång och Instrumental undervisning för barn 1 - 10 år

Våren 2023 

Nu på våren 2023 fortsätter de Musiklekisgrupper som startade i höstas. 

"Kom och sjung!" är en kurs i sång för åldrarna 7 - 11 år med Elina Granlund som lärare. Elina undervisar också i individuell sång för unga sångare.

Instrumentalundervisning är nytt för de yngsta åldrarna. Här kan man börja med fiol och spela både individuellt och i grupp. Samma koncept gäller för piano där vi förutom individuella lektioner satsar på en Pianogrupp för barn 7- 9 år. Lärare i denna grupp är Cecilia Wickström. I fiol kan man ta individuella lektioner med Cecilia Wickström, Elina Granlund och Jennifer Schönberg. Gruppundervisning i fiol ger Cecilia Wikström och Folkmusik i grupp spelar man med Elina Granlund.

V är glada att meddela att Kaj-Gustav Sandholm fortsätter med sin individuella pianoundervisning.

Anmäl ditt barn via mail till belcantaland@gmail.com eller ring 040-3580089


Obs! Så här undervisar Elina Granlund på måndagarna under våren 2023:                                                 Fölande 10 veckor är det lektion:  3 (16/1), 4 (23/1), 6 (6/2), 7 (13/2), 9 (27/2), 10 (6/3), 12 (20/3), 13 (27/3), 14 (3/4), 16 (17/4)

Fölande veckor ingen undervisning med Elina! Veckorna 5, 8 ( sportlov) , 11, 15 (påsklov)

Musiklekismåndagar och tisdagar, 10 ggr under hösten, 

Musiklekis 1-2 år, Måndagar kl 10-10.30, Lärare: Elina Granlund, kursstart 16/1                  Finns 2 lediga platser!

Musiklekis 2-3 år, Måndagar kl 15.30-16.00, Lärare: Elina Granlund, kursstart 16/1            Fullsatt (anmäl gärna till väntelistan)

Musiklekis 4-5 år, Måndagar kl 16.30-17.15, Lärare: Elina Granlund, kursstart 16/1              Finns 1 ledig plats!

Musiklekis 4-5 år, Tisdagar kl 17.15-18.00, Lärare Jennifer Schönberg, kursstart 17/1          

Musiklekis 6 år, Måndagar kl 17.30-18.15, Lärare Elina Granlund, kursstart 16/1                  Max 6 barn, Finns 2 lediga platser!

Musiklekis erbjuds till alla barn från 1 år t.o.m. 6 år. Har lär sig barnen mängder med sånger i olika genrer och med detta lär de känna och blir förtrogna med sin egen röst och utvecklar verktyg att uttrycka sig både verbalt och sångligt. Vi provar på olika instrument som slagverk, ukulele och fiol i stigande svårighetsgrad alltefter ålder och utveckling. Denna kurs förbereder barnet för musikstudier både individuellt och i grupp.

Ingen undervisning vecka 8 då BelCanto har sportlov


Sång och Musikverkstan, 10 ggr under hösten, höstlov vecka 42

Sång och Musikverkstan 7-9 år, Måndagar kl 18.15-19.00, Lärare: Jennifer Schönberg, kursstart                                                                                                                                   

På Sång och Musikverkstan sjunger vi mycket och bekantar oss mer med olika instrument. På ett lekfullt sätt lär vi oss om musikens byggstenar och förbereder oss på sikt för mer avancerade musikstudier.


Kom och sjung! 10 ggr under våren                                                                    Följande 10 veckor är det lektion: 3 (16/1), 4 (23/1), 6 (6/2), 7 (13/2), 9 (27/2), 10 (6/3), 12 (20/3), 13 (27/3), 14 (3/4), 16 (17/4)

Kom och sjung!  7-11 år, Måndagar kl 18.15-19.00, Lärare: Elina Granlund, kursstart 16/1

Här är kursen för barn som älskar att sjunga! Enklare stämsång introduceras och  grundläggande sångteknik smyger sig in i lekfulla övningar. Men här kommer också att spelas på instrument och göras musikaliska upptäckter tillsammans!

Det finns 3 lediga platser kvar!


Musikundervisning för hemskolade barn, 10 ggr under våren

Hemskolningsgrupp, Tisdagar kl 14.30-15.15, Lärare: Jennifer Schönberg

Musikundervisning som bygger på den aktuella läroplanen i musik. Sång, dans, musikskapande och instrumentspel. 5 ggr under hösten                                               Kursavgift: 70€


Piano för nybörjare i grupp, för barn 7-9 år                Torsdagar kl 17.30-18.15, 10 ggr under hösten med start den                           Lärare: Cecilia Wickström                                                                                          Max 4 elever                                                                                        

På denna kurs som vänder sig till nybörjare får man undervisning i pianospel i grupp. Det finns plats för 4 deltagare och var och en har under lektionen ett eget pianoinstrument. Gruppmetodiken stimulerar inlärningen och man kan tidigt också börja musicera tillsammans och få en större musikupplevelse. Bara 4 platser så skynda att anmäla ditt barn! Kursen är 10 ggr under våren 2023.


Sång och Instrument, individuella lektioner och ensemble

Om musikundervisningen på BelCanto

Inom Bel Canto är vi glada att kunna erbjuda musikundervisning för sång- och musikintresserade barn. Vi erbjuder undervisning för barn i olika åldrar och därmed anpassas undervisningen efter barnens ålder och förmåga. Vi har valt att arbeta med små grupper så att varje individ får möjlighet att synas och höras i gruppen och på så sätt utveckla sin spontanitet och musikglädje tillsammans med andra barn. Vi använder oss av den egna rösten, kroppen och rytminstrument för att träna känslan för tonernas längd och höjd och lära känna musikens byggstenar. För oss är det viktigt att barnen i ett tidigt skede kommer i kontakt med riktiga musikinstrument och vi använder oss också av många olika musikstilar för att ge barnen en musikalisk mångsidighet. Genom sång, instrumentspel, dans, lek och improvisation upptäcker vi musikens underbara värld tillsammans och bygger musikglädje för framtiden!

Lärare för våra yngre elever

Elina Granlund  

Elina undervisar i Sång och Violin både individuellt och i ensemble. Elina har också  Musiklekisgrupper och startar kursen "Kom och sjung!" som vänder sig till alla sångglada barn.

Elina är utbildad klassisk sångerska, pedagogie magister samt violinist med folkmusik som specialitet. Du kan läsa mer om Elina under rubriken våra lärare. 


Jennifer Schönberg

Jennifer undervisar på Musiklekis och Sång och Musikverkstan samt har musikundervisning för barn som hemskolas på Åland. Jennifer ger också individuella lektioner i fiol.

Jennifer har studerat sång och fiolspel på Ålands Musikinstitut. Läs mer om Jennifer: våra lärare


Cecilia Wickström

Cecilia är ny lärare på BelCanto från hösten 2022. Hon kommer att ge både individuella lektioner  som gruppundervisning i fiol och piano samt kommer inom kort att starta en instrumentensemble.

Cecilia är utbildad musikpedagog vid SMI i Stockholm och är även aktiv som stråkmusiker.

Du kan läsa mer om Cecilia under rubriken våra lärare.

Elisa Gustafsson kommer att hålla teaterkurser för barn 7-9 år under ett par helger under våren 2023. Läs mer om Elisas kurs under rubriken Drama och skådespelarträning och läs mer om vår nya teaterlärare under rubriken Våra lärareAnmäl Ditt barn nu! 

Du kan ringa  040-3580089 eller skriva mejl: belcantaland@gmail.com