Musik för yngre barn
Musiklekis och Sång- och Musikverkstad

Inom Bel Canto är vi glada att kunna erbjuda musikundervisning för  sång- och musikintresserade barn. Vi har valt att arbeta med små grupper så att varje individ får möjlighet att synas och höras i gruppen och på så sätt utveckla sin spontanitet och musikglädje tillsammans med andra barn. Vi använder oss av den egna rösten, kroppen och rytminstrument för att träna känslan för tonernas längd och höjd och lära känna musikens byggstenar. För oss är det viktigt att barnen i tidigt skede kommer i kontakt med riktiga musikinstrument och vi använder oss också av många olika musikstilar för att ge barnen en musikalisk mångsidighet. Genom sång, dans och lek upptäcker vi musikens underbara värld tillsammans!

Vårens kurser

Sång och Musikverkstad 

6-7 år:

    Dag och tid ännu inte klart 

Måndagar kl 18.15-19.00, 12 tillfällen under våren, start 13/1, sportlov v 8

Vi går på upptäcksfärd i musiken! Vi lär oss roliga sånger och spelar ukulele, trummor och andra instrument. Vi får besök av gästlärare under terminen som visar instrument som vi får prova att spela.

Huvudlärare: Jennifer Schönberg 

Gruppstorlek: max 8 barn.

Pris: 155 € för hela terminen (avgiften kan delas i fler rater)


Musik för barn 2-3 år och förälder (eller annan viktig vuxen).

Måndagar kl 17.00-17.30, start 13/1

12 tillfällen under våren, sportlov v 8

Vi sjunger, gör rörelselekar och provar på att spela musikinstrument.

Lärare: Jennifer Schönberg

Gruppstorlek: max 6 barn.

Pris: 90 € per termin (kan delas i rater)

Prova gratis på första tillfället!

Musiklekis för barn 4-5 år

Måndagar kl 17.30-18.15, start 13/1

12 tillfällen under våren, sportlov vecka 8

Vi sjunger och lär oss spela olika musikinstrument. Rörelse och improvisation.

Lärare: Jennifer Schönberg

Gruppstorlek: max 8 barn.

Pris: 100€ per termin (vid önskemål kan avgiften delas upp i rater)

Prova gratis på första tillfället!


Anmäl Ditt barn nu! 

Du kan ringa  040-3580089 eller skriva mejl: belcantaland@gmail.com