Musik för yngre barn

Musiklekis, Sång- och Musikverkstad, Sång och Instrumental undervisning för barn 1 - 10 år

Musik för yngre barn


Arbetet med höstens kurser pågår som bäst och vi kommer snart att öppna anmälningarna till höstens kurser. Har du frågor? Kontakta vår verksamhetsledare på belcantaland@gmail.com eller 040-0932555.


Musiklekis, 1-6 år

Musiklekis erbjuds till alla barn från 1 år t.o.m. 6 år. Har lär sig barnen mängder med sånger i olika genrer och med detta lär de känna och blir förtrogna med sin egen röst och utvecklar verktyg att uttrycka sig både verbalt och sångligt. Vi provar på olika instrument som slagverk, ukulele och fiol i stigande svårighetsgrad alltefter ålder och utveckling. Denna kurs förbereder barnet för musikstudier både individuellt och i grupp.

Sång- och musikverkstan, 7-9 år

Sång och musikverkstan är  sjunger vi mycket och bekantar oss mer med olika instrument. På ett lekfullt sätt lär vi oss om musikens byggstenar och förbereder oss på sikt för mer avancerade musikstudier.

Kom och sjung! 7-11 år

Här är kursen för barn som älskar att sjunga! Enklare stämsång introduceras och  grundläggande sångteknik smyger sig in i lekfulla övningar. Men här kommer också att spelas på instrument och göras musikaliska upptäckter tillsammans!

Musikundervisning för hemskolade barn

Musikundervisning som bygger på den aktuella läroplanen i musik. Sång, dans, musikskapande och instrumentspel.

Piano för nybörjare i grupp, 7-9 år

På denna kurs som vänder sig till nybörjare får man undervisning i pianospel i grupp. Det finns plats för 4 deltagare och var och en har under lektionen ett eget pianoinstrument. Gruppmetodiken stimulerar inlärningen och man kan tidigt också börja musicera tillsammans och få en större musikupplevelse. Högst 4 elever.


Om musikundervisningen på BelCanto

Inom Bel Canto är vi glada att kunna erbjuda musikundervisning för sång- och musikintresserade barn. Vi erbjuder undervisning för barn i olika åldrar och därmed anpassas undervisningen efter barnens ålder och förmåga. Vi har valt att arbeta med små grupper så att varje individ får möjlighet att synas och höras i gruppen och på så sätt utveckla sin spontanitet och musikglädje tillsammans med andra barn. Vi använder oss av den egna rösten, kroppen och rytminstrument för att träna känslan för tonernas längd och höjd och lära känna musikens byggstenar. För oss är det viktigt att barnen i ett tidigt skede kommer i kontakt med riktiga musikinstrument och vi använder oss också av många olika musikstilar för att ge barnen en musikalisk mångsidighet. Genom sång, instrumentspel, dans, lek och improvisation upptäcker vi musikens underbara värld tillsammans och bygger musikglädje för framtiden!

Lärare för våra yngre elever

Elina Granlund  

Elina undervisar i Sång och Violin både individuellt och i ensemble. Elina har också  Musiklekisgrupper och startar kursen "Kom och sjung!" som vänder sig till alla sångglada barn.

Elina är utbildad klassisk sångerska, pedagogie magister samt violinist med folkmusik som specialitet. Du kan läsa mer om Elina under rubriken våra lärare. 


Jennifer Schönberg

Jennifer undervisar på Musiklekis och Sång och Musikverkstan samt har musikundervisning för barn som hemskolas på Åland. Jennifer ger också individuella lektioner i fiol.

Jennifer har studerat sång och fiolspel på Ålands Musikinstitut. Läs mer om Jennifer: våra lärare


Cecilia Wickström

Cecilia är ny lärare på BelCanto från hösten 2022. Hon kommer att ge både individuella lektioner  som gruppundervisning i fiol och piano samt kommer inom kort att starta en instrumentensemble.

Cecilia är utbildad musikpedagog vid SMI i Stockholm och är även aktiv som stråkmusiker.

Du kan läsa mer om Cecilia under rubriken våra lärare.

Elisa Gustafsson kommer att hålla teaterkurser för barn 7-9 år under ett par helger under våren 2023. Läs mer om Elisas kurs under rubriken Drama och skådespelarträning och läs mer om vår nya teaterlärare under rubriken Våra lärareAnmäl Ditt barn nu! 

Du kan ringa  040-3580089 eller skriva mejl: belcantaland@gmail.com