Musik för yngre barn

Musiklekis och Sång- och Musikverkstad

Snart uppdateras denna sida med kurser hösten 2022!

Inom Bel Canto är vi glada att kunna erbjuda musikundervisning för  sång- och musikintresserade barn. Vi har valt att arbeta med små grupper så att varje individ får möjlighet att synas och höras i gruppen och på så sätt utveckla sin spontanitet och musikglädje tillsammans med andra barn. Vi använder oss av den egna rösten, kroppen och rytminstrument för att träna känslan för tonernas längd och höjd och lära känna musikens byggstenar. För oss är det viktigt att barnen i tidigt skede kommer i kontakt med riktiga musikinstrument och vi använder oss också av många olika musikstilar för att ge barnen en musikalisk mångsidighet. Genom sång, dans och lek upptäcker vi musikens underbara värld tillsammans!

Vårens kurser

Kom och sjung                                               för sångglada barn 7-10 år

Tisdagar kl 19.00-19.45, 10 tillfällen under våren med start den 1/3.

Vi sjunger tillsammans och utforskar röstens möjligheter i roliga sånger. För alla sång och musik intresserade barn.

Lärare: Elina Granlund

Pris: 90€

 

Sång och Musikverkstad 

7-9 år

Måndagar kl 19-19.45, 10 tillfällen under våren, start 28/2, sportlov v 8

Vi går på upptäcksfärd i musiken! Vi lär oss roliga sånger och provar olika instrument tillsammans.

Lärare: Jennifer Schönberg och Elina Granlund

Gruppstorlek: max 6 barn.

Pris: 130 € för hela terminen


Elina Granlund  

Ny lärare på BelCanto våren 2022.

Elina som själv är både utbildad klassisk sångerska, pedagogie magister samt violinist kommer att arbeta med musikundervisning för de yngre. 
Nytt för våren blir sångkursen "Kom och Sjung" som vänder sig till sångglada barn i åldrarna 7-10 år. Elina kommer också att ge både individuella violinlektioner och violinlektioner i grupp.
Musiklekis för barn 2-3 år och förälder (eller annan viktig vuxen).

Måndagar kl 16.30-17.00, 10 tillfällen under våren, start 28/2, sportlov v 8

Vi sjunger, gör rörelselekar och lär känna enklare rytminstrument.

Lärare: Jennifer Schönberg och Elina Granlund

Gruppstorlek: max 6 barn.

Pris: 75 € per termin 

Musiklekis för barn 4-5 år

Måndagar kl 17.15-18.00, start den 28/2

Tisdagar kl 17.15-18.00, start den 1/3 

10 tillfällen under våren, sportlov v 8

Vi sjunger och lär oss spela olika musikinstrument. Rörelse och improvisation.

Lärare: Jennifer Schönberg och Elina Granlund

Gruppstorlek: max 6 barn.

Pris: 90€ per termin 


Musiklekis för barn 6 år

Måndagar kl 18.00-18.45
10 tillfällen under våren, start 28/2, sportlov v 8
Vi sjunger och lär oss spela olika musikinstrument. Rörelse och improvisation.
Lärare: Jennifer Schönberg och Elina Granlund
Gruppstorlek: max 6 barn
Pris: 90€ per termin


Anmäl Ditt barn nu! 

Du kan ringa  040-3580089 eller skriva mejl: belcantaland@gmail.com