Musik för yngre barn

Musiklekis, Sång- och Musikverkstad, Sång och Instrumental undervisning för barn 1 - 9 år

Hösten 2022 

Denna höst har vi satsat på fler Musiklekisgrupper med Elina Granlund och Jennifer Schönberg så det finns fler tillfällen att välja mellan! 

"Kom och sjung!" är en ny kurs med Elina Granlund för åldrarna 7-9 år och 10-13 år. Elina kommer också att undervisa i individuell sång för unga sångare.

Instrumentalundervisning är nytt för de yngsta åldrarna. Här kan man börja med fiol och spela både individuellt och i grupp. Samma koncept gäller för piano där vi förutom individuella lektioner satsar på en Pianogrupp för barn 7- 9 år. Lärare i denna grupp är Cecilia Wickström. I fiol kan man ta individuella lektioner med Cecilia Wickström, Elina Granlund och Jennifer Schönberg. Gruppundervisning i fiol ger Cecilia Wikström och Folkmusik i grupp spelar man med Elina Granlund.

V är glada att meddela att Kaj-Gustav Sandholm fortsätter med sin pianoundervisning.

Anmäl ditt barn via mail till belcantaland@gmail.com eller ring 040-3580089


Musiklekismåndagar och tisdagar, 10 ggr under hösten, 

Musiklekis 1-2 år, Måndagar kl 10-10.30, Lärare: Elina Granlund, kursstart 5/9                  Max 6 barn, Kursavgift 75€

Musiklekis 2-3 år, Måndagar kl 15.30-16.00, Lärare: Elina Granlund, kursstart 5/9              Max 6 barn, Kursavgift 75€

Musiklekis 4-5 år, Måndagar kl 16.30-17.15, Lärare: Elina Granlund, kursstart 5/9                Max 6 barn, Kursavgift 90€

Musiklekis 4-5 år, Måndagar kl 16.30-17.15, Lärare Jennifer Schönberg, kursstart 5/9        Max 6 barn, Kursavgift 90€

Musiklekis 4-5 år, Tisdagar kl 17.15-18.00, Lärare Jennifer Schönberg, kursstart 6/9        Max 6 barn, Kursavgift 90€

Musiklekis 6 år, Måndagar kl 17.30-18.15, Lärare Elina Granlund, kursstart 5/9                  Max 6 barn, Kursavgift 90€

Musiklekis 6 år, Måndagar kl 17.30-18.15, Lärare Jennifer Schönberg, kursstart 5/9          Max 6 barn, 90€

Musiklekis erbjuds till alla barn från 1 år t.o.m. 6 år. Har lär sig barnen mängder med sånger i olika genrer och med detta lär de känna och blir förtrogna med sin egen röst och utvecklar verktyg att uttrycka sig både verbalt och sångligt. Vi provar på olika instrument som slagverk, ukulele och fiol i stigande svårighetsgrad alltefter ålder och utveckling. Denna kurs förbereder barnet för musikstudier både individuellt och i grupp.

Ingen undervisning vecka 42 då BelCanto har höstlov

Ingen undervisning vecka 44 och detta gäller enbart Elina Granlunds kurser


Sång och Musikverkstan, 10 ggr under hösten, höstlov vecka 42

Sång och Musikverkstan 7-9 år, Måndagar kl 18.15-19.00, Lärare: Jennifer Schönberg, kursstart 5/9                                                                                                                                  Max 6 barn, Kursavgift 130€

På Sång och Musikverkstan sjunger vi mycket och bekantar oss mer med olika instrument. På ett lekfullt sätt lär vi oss om musikens byggstenar och förbereder oss på sikt för mer avancerade musikstudier.


Kom och sjung! 10 ggr under hösten, lov vecka 42 och vecka 44

Kom och sjung!  7-9 år, Måndagar kl 18.15-19.00, Lärare: Elina Granlund, kursstart 5/9

Här är kursen för barn som älskar att sjunga! Enklare stämsång introduceras och  grundläggande sångteknik smyger sig in i lekfulla övningar. Men här kommer också att spelas på instrument och göras musikaliska upptäckter tillsammans!

Kursavgift: 90€


Musikundervisning för hemskolade barn, 5 ggr under hösten

Hemskolningsgrupp, Tisdagar kl 14.30-15.15, Lärare: Jennifer Schönberg

Musikundervisning som bygger på den aktuella läroplanen i musik. Sång, dans, musikskapande och instrumentspel. 5 ggr under hösten                                               Kursavgift: 70€


Piano för nybörjare i grupp, för barn 7-9 år                Torsdagar kl 17.30-18.15, 10 ggr under hösten med start den 22/9                          Lärare: Cecilia Wickström                                                                                          Max 4 elever                                                                                                  Terminsavgift: 190€

På denna kurs som vänder sig till nybörjare får man undervisning i pianospel i grupp. Det finns plats för 4 deltagare och var och en har under lektionen ett eget pianoinstrument. Gruppmetodiken stimulerar inlärningen och man kan tidigt också börja musicera tillsammans och få en större musikupplevelse. Bara 4 platser så skynda att anmäla ditt barn! Kursen är 10 ggr under hösten 2022.


Spela fiol både solo och i grupp, för barn 6-7 år och 8-9 år               Torsdagar                                                                                                                         Lärare: Cecilia Wikström                                                                                                 Max 4 elever                                                                                                                                     Kursavgift: 230€

På denna kurs har eleven en individuell lektion á 30 min varannan vecka och en ensemblelektion á 45 min varannan vecka. Genom att varva individuell undervisning och gruppundervisning får man möjlighet att utvecklas både individuellt och samtidigt tränas i ensemblespel och får uppleva glädjen att musicera med andra. Detta stimulerar den musikaliska utvecklingen och är också en drivkraft för att hålla intresset vid liv på sikt. Gruppen kan deltaga i en Bel-Canto konsert under hösten.


Sång och Instrument, individuella lektioner och ensemble

BelCanto erbjuder Sång och Instrumentalundervisning både individuellt men också i gruppform/ensemble. Vi erbjuder undervisning i följande instrument. Tag kontakt med verksamhetsledaren för mer information och anmälan till den individuella undervisningen. Mail till belcantaland@gmail.com eller ring 040-3580089

Sång både individuellt och i grupp med Elina Granlund. Elina undervisar på måndagar och tisdagar.

Violin både individuellt och i grupp med Cecilia Wickström som undervisar på torsdagar och Elina Granlund och Jennifer Schönberg som båda undervisar på måndagar och tisdagar.

Piano med Kaj-Gustav Sandholm som undervisar på måndagar och Cecilia Wickström som undervisar på torsdagar.

Blåsinstrument med Kjell Frisk som undervisar på torsdagar.


Avgifter för de individuella lektionerna vid BelCanto

För de individuella lektionerna har vi nu en terminsavgift som innebär att man har ett paket om 10 individuella lektioner som kan vara antingen 30 eller 45 minuter långa. I paketet ingår också en grupplektion samt medverkan vid minst en BelCanto-konsert under terminen. Det finns också möjlighet att ha en individuell lektion varannan vecka eller ha en kortare prova-på kurs. Dessa kurspaket ligger om 5 tillfällen under hösten 2022. Så här ser våra avgifter ut för de individuella lektionerna:

Terminsavgift för individuell lektion á 30 min: 350€                                                    Terminsavgift för individuell lektion á 45 min: 450€


Kursavgift för dig som önskar lektion varannan vecka eller önskar ett prova-på paket, sammanlagt 5 ggr:                                                                                                          Individuell lektion á 30 min 180€                                                                                    Individuell lektion á 45 min á 45 min: 230€

Om musikundervisningen på BelCanto

Inom Bel Canto är vi glada att kunna erbjuda musikundervisning för sång- och musikintresserade barn. Vi erbjuder undervisning för barn i olika åldrar och därmed anpassas undervisningen efter barnens ålder och förmåga. Vi har valt att arbeta med små grupper så att varje individ får möjlighet att synas och höras i gruppen och på så sätt utveckla sin spontanitet och musikglädje tillsammans med andra barn. Vi använder oss av den egna rösten, kroppen och rytminstrument för att träna känslan för tonernas längd och höjd och lära känna musikens byggstenar. För oss är det viktigt att barnen i ett tidigt skede kommer i kontakt med riktiga musikinstrument och vi använder oss också av många olika musikstilar för att ge barnen en musikalisk mångsidighet. Genom sång, instrumentspel, dans, lek och improvisation upptäcker vi musikens underbara värld tillsammans och bygger musikglädje för framtiden!

Lärare för våra yngre elever

Elina Granlund  

Elina undervisar i Sång och Violin både individuellt och i ensemble. Elina har också  Musiklekisgrupper och startar kursen "Kom och sjung!" som vänder sig till alla sångglada barn.

Elina är utbildad klassisk sångerska, pedagogie magister samt violinist med folkmusik som specialitet. Du kan läsa mer om Elina under rubriken våra lärare. 


Jennifer Schönberg

Jennifer undervisar på Musiklekis och Sång och Musikverkstan samt har musikundervisning för barn som hemskolas på Åland. Jennifer ger också individuella lektioner i fiol.

Jennifer har studerat sång och fiolspel på Ålands Musikinstitut och har i flera år ansvarat för BelCantos musikkurser för barn. Från våren 2022 har hon fått draghjälp av Elina Granlund. Läs mer om Jennifer: våra lärare


Cecilia Wickström

Cecilia är ny lärare på BelCanto från hösten 2022. Hon kommer att ge både individuella lektioner  som gruppundervisning i fiol och piano samt kommer inom kort att starta en instrumentensemble.

Cecilia är utbildad musikpedagog vid SMI i Stockholm och är även aktiv som stråkmusiker.

Du kan läsa mer om Cecilia under rubriken våra lärare.

Elisa Gustafsson kommer att hålla en teaterkurs för barn 7-9 år i höst på BelCanto. Läs mer om Elisas kurs under rubriken Drama och skådespelarträning och läs mer om vår nya teaterlärare under rubriken Våra lärareAnmäl Ditt barn nu! 

Du kan ringa  040-3580089 eller skriva mejl: belcantaland@gmail.com