JUST NU!

aktuellt våren 2021


Med tanke och hänsyn till det rådande läget med pandemin är det viktigt att man stannar hemma om man är det minsta sjuk. Detta gäller förstås både kursdeltagare och lärare. På BelCanto önskar vi att du tvättar händerna både före och efter lektionen. Håller avstånd till andra och bara vistas i lokalerna i samband med din lektion.Nya kurser våren 2021


Fler Musiklekisgrupper                                            Individuella lektioner i fiol och piano för yngre barn.

Då vi haft ett stort intresse för våra barnkurser har vi från denna vårtermin startat fler grupper för Musiklekis och Sång- och Musikverkstan på måndagar och tisdagar med vår populära lärare Jennifer Schönberg. Jennifer ger också individuella lektioner i fiol och piano för de yngsta. Läs mer under rubriken Musik för yngre barn


Mästarkurs i sång med mezzosopranen Jenny Carlstedt och pianisten Marcus Boman Läs mer under rubriken Sång för vuxna och unga från 16 år


"Kroppen i Sången och Sången i Kroppen" med Neurolize Sports Academy.

Läs mer under rubriken Kurser för vuxna och unga från 16 årVad vill jag berätta? 

Workshop för teaterintresserade med Grete Sneltvedt.         Läs mer under rubriken Drama och Skådespelarträning